Какво представлява 3D принтирането?

Триизмерният печат или 3D печат е съвременна технология за печат (изработка) на триизмерен твърд предмет с произволна форма с помощта на цифров модел. Реализира се като адитивен процес, като се нанасят последователни слоеве от материала, така че да оформят искания предмет. В този смисъл триизмерният печат е коренно различен от традиционните техники, при които за оформяне на искания предмет обикновено се отнема материал (например рязане и струговане.

Триизмерният печат намира приложение както при изработката на прототипи, така и в редовното производство в секторите архитектура, строителство, автомобилна индустрия, самолетостроене, биотехнологии, мода и др.


Кои технологии на 3D принтиране използваме?

FDM (Fused Deposition Modeling) – При този метод моделът се изгражда чрез полагане последователно на слоеве разтопена пластмаса.

DLP (Digital Light Processing) – Моделите се изграждат слой по слой от фоточувствителна смола, която се втвърдява от УВ светлина.